ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kringloopwinkel Het Goede Doel heeft een ANBI-status toegekend gekregen. In het kader van de ANBI beschikking worden de volgende gegevens vermeld:

Beleidsplan en samenstelling bestuur

In het beleidsplan zijn de missie, visie en doelstellingen van de kringloopwinkel opgenomen. Ook zijn hierin de bestuursleden vermeld. Het beleidsplan is hier te lezen

Beloningsbeleid

De kringloopwinkel werkt volledig met vrijwilligers. Er worden geen beloningen gegeven aan vrijwilligers, bestuursleden